Jurisdiction Wise Police Station Details
Court Judicial Officer Name District/Sub-Division

Police Station

Chief Judicial Magistrate,Nagaon Smti. Munmun B Sarma Nagaon

Nagaon

Addl.Chief Judicial Magistrate,Nagaon Shri Saleh Ahammad Nagaon

Juria,Dhing & Rupahihaat

Sub-Divisional Judicial Magistrate ,Nagaon Smti. Pooja Devi Nagaon

Raha,Chaparmukh GRPS

Judicial Magistrate First Class,Nagaon Smti. Sujata Kurmi Nagaon

Kachua, Khatowal & Kampur

Judicial Magistrate First Class,Nagaon Smti. Fung Yan Loi Nagaon

Samaguri, Batadrava & Jajari

Sub-Divisional Judicial Magistrate Court,Kaliabor Smti. Dubori Dutta Kaliabor

Jakhalabandha
Uluwani
Rupahi
Laokhowa Chapori

Munsiff Cum JMFC Shri Pronab Kr Nath Kaliabor

Kaliabor
Samaguri

Sub-Divisional Judicial Magistrate Court,Hojai Smti. Arpita Kar Hojai

Lumding,
Hojai

Munsiff Cum JMFC Sri Saumarjyoti Dutta Hojai

Jamunamukh,Murajhar,
Lumding GRPS

Judicial Magistrate First Class Sri Sarfaraz Nawaz Hojai

Lanka,Dabaka,
Kaki